Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Systemy Zarządzania IT przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Artha Media Sp. z o.o.

2) z Administratorem można się kontaktować:
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@systemyzarzadzaniait.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych utrzymaniem serwisu internetowego Administratora, w tym zapewnienia możliwie najlepszej jakości funkcjonowania tego serwisu,

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, polepszania jakości usług oraz inne, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzalności.

5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzalności,

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych bez Pana/Pani zgody.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

8) ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio z Państwa aktywności w serwisie internetowym Administratora.

 

Polityka COOKIES

Podstawowe informacje o ciasteczkach

Ciasteczka (pliki cookies) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez Ciebie witryny internetowe. Pliki cookies, z których korzysta nasza witryna, po uzyskaniu Twojej zgody, przesyłane są do używanej przez Ciebie przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin strony przeglądarka przesyła witrynie informację o przechowywanych ciasteczkach.

Wyróżniamy następujące typy ciasteczek:

  • ciasteczka własne witryny, które zawierają informacje możliwe do zdekodowania wyłącznie przez odwiedzaną w danym momencie stronę internetową;
  • ciasteczka stron trzecich, które nie są generowane przez odwiedzaną stronę internetową, a wyłącznie przez witryny, z którymi ta pierwsza jest zintegrowana. W przypadku plików tego rodzaju nie mam wpływu na zakres pozyskiwanych informacji i nie odpowiadam za należytą ochronę Twojej prywatności;
  • ciasteczka trwałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam aż do momentu ich usunięcia za pomocą odpowiednich narzędzi przeglądarki;
  • ciasteczka sesyjne, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisywane informacje zostają trwale usunięte z pamięci Twojego urządzenia końcowego.

Szczegółowe informacje o ciasteczkach wykorzystywanych przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej.

Ciasteczka i inne narzędzia wykorzystywane przez naszą witrynę

Cele korzystania z ciasteczek

Komunikacja pomiędzy witryną systemyzarzadzaniait.pl a Twoją przeglądarką, którą umożliwiają pliki cookies własne witryny, podporządkowana jest każdorazowo podstawowemu celowi, jakim jest optymalizacja serwisu pod kątem Twoich potrzeb. Służą temu zarówno ciasteczka funkcjonalne, jak i statystyczne. Poszczególne cele, które realizują wykorzystywane ciasteczka, zostały dokładnie określone w zestawieniu poniżej. Są nimi w szczególności:

  • rozróżnianie użytkowników,
  • wykrywanie języka użytkownika,
  • zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników,
  • poprawnie funkcjonowania witryny,
  • zapisywanie sesji użytkownika,

Niektóre pliki cookies stron trzecich mogą przetwarzać informację o wizycie na mojej stronie w celu optymalizacji i dostosowania treści marketingowych do Twoich potrzeb i zainteresowań. W takim przypadku nie mam wpływu na działania podejmowane przez administratorów stron trzecich.