Zarządzanie i monitoring serwerów - Systemy Zarządzania IT

Zarządzanie i monitoring serwerów - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Server & Application Monitor

Oprogramowanie to służy do monitorowania pracy infrastruktury serwerowej. Umożliwia pełen wgląd w wydajność oraz stan pracy serwerów fizycznych, serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, usług sieciowych oraz komponentów systemowych. Daje również możliwość monitoringu pracy aplikacji działających na tych serwerach.

Avocent DSView

Oprogramowanie umożliwia dostęp z jednego centralnego miejsca do serwerów różnych producentów znajdujących się zarówno w serwerowni jaki i wielu rozproszonych lokalizacjach. Dzięki czemu niweluje potrzebę korzystania z wielu narzędzi dostarczanych przez producentów różnych serwerów. Może współpracować ze standardowymi serwerami typu Tower, montowanymi w szafach RACK, serwerami kasetowymi Blade oraz serwerami wirtualnymi VMWare, Citrix oraz Hyper-V.

Red Hat Satellite Server

Oprogramowanie to jest platformą pozwalającą na centralną administrację oraz zarządzanie systemami Red Hat Enterprise Linux wykorzystywanymi w Organizacji. Dzięki modularnej budowie – moduły Update, Management, Monitoring oraz Provisioning – administrator otrzymuje sporą ilość zaawansowanych narzędzi, dzięki którym zarządzanie nawet ogromną ilością systemów jest bardzo proste.