Zarządzanie i monitoring pamięci masowej - Systemy Zarządzania IT

Zarządzanie i monitoring pamięci masowej - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Storage Manager (powered by Profiler)

Służy do monitorowania wydajności oraz pojemności infrastruktury pamięci masowej, zarówno fizycznej jak i wirtualnej. Pozwala na kontrolę nad wydajnością pamięci masowej, wyizolowanie hot spot`ów (punktów zapalnych), planowanie pojemności infrastruktury (capacity planning), mapowanie maszyn wirtualnych do fizycznych urządzeń pamięci masowej, analizę wykorzystania pamięci masowej oraz zarządzanie przełącznikami Fiber channel. Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

SolarWinds Backup Manager

Oprogramowanie to służy do monitorowania w czasie rzeczywistym wszelkich operacji związanych z tworzeniem kopii zapasowych w heterogenicznym środowisku IT. Automatycznie podsumowuje stany kopii zapasowych, analizuje trendy oraz powstałe wyjątki. Pozwala na identyfikację błędów, wykrywanie nieprawidłowości oraz optymalizację wydajności tworzenia kopii zapasowych.