SolarWinds User Device Tracker - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds User Device Tracker - Systemy Zarządzania IT

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do szybkiego wyszukiwania urządzeń w sieci. Urządzenia możemy wyszukiwać poprzez jego adres IP, nazwę hosta czy adres MAC. Jeśli dane urządzenie nie jest aktualnie podłączone do sieci, to korzystając z danych historycznych UDT pokazuje jego ostatnie znane położenie.

Podstawowa funkcjonalność

  • Możliwość wyśledzenia bieżącej lokalizacji urządzenia, poprzez szukanie adresu IP, nazwie hosta, adresu MAC
  • Łatwy i prosty sposób zlokalizowania urządzenia
  • Możliwość znalezienia dostępnych portów sieciowych
  • Bardzo szybka reakcja na pojawienie się zagrożeń związanych z pracą sieci
  • Możliwość śledzenia historii wcześniejszych lokalizacji danego urządzenia
  • Informacja o ostatniej znanej lokalizacji rozłączonego urządzenia
  • Informacja o przełącznikach pracujących prawie ze 100 % obciążeniem
  • Podgląd poszczególnych portów w przełącznikach, możliwość odzyskania nieużywanych portów

Download

Strefa plików do pobrania