SolarWinds Storage Manager (powered by Profiler) - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Storage Manager (powered by Profiler) - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Storage Manager (powered by Profiler) łuży do monitorowania wydajności oraz pojemności infrastruktury pamięci masowej, zarówno fizycznej jak i wirtualnej. Pozwala na kontrolę nad wydajnością pamięci masowej, wyizolowanie hot spot`ów (punktów zapalnych), planowanie pojemności infrastruktury (capacity planning), mapowanie maszyn wirtualnych do fizycznych urządzeń pamięci masowej, analizę wykorzystania pamięci masowej oraz zarządzanie przełącznikami Fiber channel. Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

Podstawowa funkcjonalność

  • Ułatwia rozwiązywanie problemów związanych ze współdzieleniem pamięci masowej oraz wydajnością serwerów
  • Izoluje punkty zapalne pamięci masowej (I/O Storage Hot Spots) oraz identyfikuje sporne źródła
  • Automatyzacja zbierania danych dotyczących prognozowania stanu pamięci masowych
  • Ułatwia podgląd tempa przyrostu pojemności pamięci masowej, informuje o osiągnięciu założonej pojemności oraz prognozuje koszta z tym związane
  • Automatycznie mapuje maszyny wirtualne, aplikacje oraz logiczne połączenia z fizyczną infrastrukturą pamięci masowej
  • Umożliwia wgląd w typy plików, które są przechowywane, ich wiek, historię dostępu dzięki czemu można odzyskać wolne miejsce
  • Ułatwia zarządzanie przełącznikami Fiber Channel oraz sieciami SAN w środowisku różnych dostawców tych rozwiązań
  • Agreguje dane zbierane z wielu macierzy w skonsolidowaną konsole i raporty
  • Pokazuje pojemność, alokacje, zużycie oraz przewidywany przyrost danych na wszystkich poziomach w infrastrukturze pamięci masowej – raw, RAID, LUN, Data Store oraz systemów plików

Download

Strefa plików do pobrania