SolarWinds Orion Server & Application Monitor - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Server & Application Monitor - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Server & Application Monitor

Oprogramowanie to służy do monitorowania pracy infrastruktury serwerowej. Umożliwia pełen wgląd w wydajność oraz stan pracy serwerów fizycznych, serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, usług sieciowych oraz komponentów systemowych. Daje również możliwość monitoringu pracy aplikacji działających na tych serwerach. Aplikacja wyposażona jest w ogromną ilość gotowych „monitorów’ pod najpopularniejsze systemy operacyjne: Windows, IBM AIX, HP-UX, Linux, Sun Solaris oraz UNIX. Może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

Podstawowa funkcjonalność

  • Analiza typu root-cause (dynamiczne grupowanie usług) pozwala na szybkie ustalenie źródła problemu – aplikacja, baza danych, system operacyjny itd.
  • Gotowe szablony „monitorów” badają wydajność pracy systemów operacyjnych (Windows 2003 & 2008, UNIX, Linux, IBM AIX, Sun Solaris
  • Automatyczne wykrywanie serwerów znajdujących się w infrastrukturze firmy
  • Skonsolidowana pojedyncza konsola z danymi o stanie serwerów oraz aplikacji na nich pracujących
  • Zaawansowane reguły tworzenia systemu powiadamiania o incydentach oraz ich eskalacji w oparciu o korelację zdarzeń, utrzymywanie się stanów oraz ich złożonych kombinacji
  • Intuicyjny, edytowalny interfejs LUCID ułatwiający szybką identyfikację źródła problemów – system operacyjny czy wydajność serwera
  • Ogromna ilość gotowych szablonów raportów z możliwością ich dostosowania do własnych potrzeb
  • Wcześniej stworzone skrypty w oprogramowaniu NAGIOS uruchamiane są przez Orion APM jak własne (natywne) – nie jest wymagana żadna konwersja
  • Pełne wsparcie dla Microsoft Active Directory upraszcza proces logowania się użytkowników

Download

Strefa plików do pobrania