SolarWinds Orion Server & Application Monitor - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Server & Application Monitor - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Server & Application Monitor – oprogramowanie to służy do monitoringu, analizy oraz pomiaru wydajności pracy aplikacji oraz serwerów, na których te aplikacje są zainstalowane. Aplikacja ta domyślnie wyposażona jest w sporą ilość gotowych „monitorów” pod najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows, IBM AX, HP-UX, Linux, Sun Solaris oraz UNIX) oraz aplikację (usługi sieciowe, serwery webowe, serwery mailowe, bazy danych). Istnieje również możliwość tworzenia własnych „monitorów” oraz importu z rozwiązań typu Open Source np. NAGIOS. Może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

Podstawowa funkcjonalność

 • Centralna konsola umożliwia podgląd stanu pracy fizycznych jak i wirtualnych aplikacji, jak również stan infrastruktury serwerowej
 • Ogromna ilość dostępnych monitorów oraz szablonów pozwala na śledzenie pracy praktycznie dowolnej aplikacji oraz serwera, na której ta aplikacja działa
 • Skonsolidowany podgląd serwerów oraz grupowanie aplikacji według rodzaju usługi (takie jak np, e-mail), lokalizacji czy departamentu
 • Analiza typu root-cause fizycznych oraz wirtualnych aplikacji i serwerów
 • Intuicyjny, edytowalny interfejs LUCID ułatwia szybką identyfikację źródła problemów
 • Tworzenie systemu powiadamiania o incydentach oraz ich eskalacji w oparciu o korelację zdarzeń, utrzymywanie się stanów oraz złożonych ich kombinacji
 • Tworzenie inteligentnych alertów, które eliminują niepotrzebne zakłócenia poprzez rozpoznanie rodzaju aplikacji i jej zależności z serwerem
 • Symuluje pracę aplikacji widzianą oczami Klienta Końcowego – mogą to być aplikacje lub usługi np. e-mail czy HTTP
 • Szybka i łatwa instalacja oraz konfiguracja, dzięki zastosowaniu funkcji wykrywania aplikacji (Application Discovery Engine), gotowych szablonów raportów oraz alarmów
 • „Open Source Script Processor” umożliwia migrację z rozwiązań Open Source np. NAGIOS
 • Wykorzystanie istniejących kont użytkowników oraz grup w Microsoft Active Directory w znacznym stopniu upraszcza uwierzytelnienie
 • Integracja z oprogramowaniem Orion NPM oraz Synthetic End User Monitor umożliwia kompleksowy podgląd pracujących aplikacji, serwerów, transakcji oraz sieci
 • Wcześniej stworzone skrypty w oprogramowaniu NAGIOS uruchamiane są przez Orion APM jak własne (natywne)
 • Monitoring aplikacji bazujących na Javie, takich jak: JBoss, GlassFish, Weblogic, Apache Tomcat oraz innych wspierających JMX MBean

Download

Strefa plików do pobrania