SolarWinds Orion Network Configuration Manager - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Network Configuration Manager - Systemy Zarządzania IT

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do zarządzania plikami konfiguracyjnymi sieci oraz monitoruje zmiany dokonywane w tych plikach. Nawet najmniejsza modyfikacja w konfiguracji urządzenia sieciowego jest odnotowywana, a w razie problemu, może zostać odtworzona z kopii zapasowej.

Podstawowa funkcjonalność

 • Jednoczesna modyfikacja konfiguracji, aktualizacja ACL oraz blokowanie adresów sieciowych MAC w wielu urządzeniach
 • Powiadamianie w czasie rzeczywistym o zmianach w konfiguracji sieci zapewnia ochronę przed nieupoważnionymi, nieplanowanymi lub błędnymi zmianami
 • Prosty interfejs wprowadzania zmian w szablonach plików konfiguracyjnych
 • Integracja danych Orion NCM z alertami Orion NPM, dzięki czemu uzyskujemy dane o ostatnio zmodyfikowanych konfiguracjach oraz możliwość odtworzenia pierwotnej wersji z kopii zapasowej
 • Wykrywanie naruszeń zasad polityki konfiguracji w celu zapewnienia zgodności z normami firmowymi
 • Minimalizacja potencjalnych błędów składni w konfiguracji poprzez wcześniejsze sprawdzenie jej zgodności z utworzonymi zasadami
 • Szybkie rozwiązywanie problemów z siecią z natychmiastowym wglądem w związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędami w konfiguracjach urządzeń a wydajnością pracy sieci
 • Automatyczne planowanie kopii zapasowych konfiguracji wszystkich urządzeń w sieci
 • Tworzenie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych: startowych, aktualnie pracujących oraz niestandardowych
 • Możliwość tworzenia dowolnych typów plików konfiguracyjnych i używania ich do testowania różnych ustawień konfiguracji
 • Natychmiastowa inwentaryzacja urządzeń sieciowych łącznie z raportami zawierającycmi takie dane jak np. numery seryjne
 • Pełna obsługa IPv6
 • Pełne wsparcie dla funkcji zarządzania energią Cisco EnergyWise oraz aktywowanie tychże zasad na obsługujących je urządzeniach
 • Istotniejsze zmiany konfiguracyjne wymagają zatwierdzenia, zanim zostaną wprowadzone (New)

Download

Strefa plików do pobrania