SolarWinds Orion IP SLA Manager – Moduł do NPM - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion IP SLA Manager – Moduł do NPM - Systemy Zarządzania IT

Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy wydajności pracy routerów brzegowych oraz sieci WAN. Pozwala na monitorowanie pracy kluczowych aplikacji WAN`owych poprzez analizę protokołów sieciowych (DNS, FTP, HTTP, TCP, UDP). Pozwala również na śledzenie połączeń głosowych VoIP.

Podstawowa funkcjonalność

  • Monitoring wydajności sieci WAN przy użyciu technologii IP SLA (wbudowanej w routery CISCO)
  • Wizualizacja wydajności sieci na szczegółowej mapie graficznej
  • Wykrywanie i automatyczna konfiguracja urządzeń współpracujących z protokołem Cisco IP SLA
  • Szybki podgląd wydajności sieci WAN w celu określenia jej wpływu na kluczowe aplikacje
  • Moduł do centralnej konsoli dający podgląd wydajności najważniejszych sieci WAN – TOP 10 IP SLA
  • Monitoring wydajności usługi VoIP – w tym MOS, jitter, opóźnienia oraz utraconych pakietów