SolarWinds Orion IP Address Manager - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion IP Address Manager - Systemy Zarządzania IT

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do scentralizowania zarządzania adresacją IP. Periodycznie skanuje sieć odpytując serwery DHCP – Cisco IOS oraz Microsoft – w celu wykrycia potencjalnych konfliktów czy zwolnienia nieużywanych adresów. Zebrane dane przedstawiane są w formie raportów np. % wykorzystania danej puli adresów IP.

Podstawowa funkcjonalność

  • Zarządzanie całą adresacją IP z poziomu intuicyjnej konsoli webowej
  • Chroni podsieci oraz zdefiniowane zakresy w DHCP (DHCP Scopes) przed nadmiernymi zgłoszeniami o alarmach
  • Okresowo skanuje serwery DHCP, Cisco IOS oraz Microsoft DHCP, pod kątem zmian w adresacji IP
  • Tworzenie podsieci IPv6, w celu migracji do adresacji IPv6
  • Tworzenie, planowanie oraz współdzielenie raportów ukazujących procentowe wykorzystanie adresacji IP
  • Koordynacja dostępu całego zespołu do zmian w adresacji IP
  • Pełna historia zmian numerów IP urządzeń w sieci, dzięki czemu w prosty sposób można śledzić historię zmian
  • Skanowanie i śledzenie nieużywanych adresów IP, w celu ich zwolnienie
  • Łatwa identyfikacji „martwych” numerów IP, które nie odpowiadają
  • Pełna integracja z Orion NPM, dzięki czemu uzyskamy kompleksowy obraz stanu naszej sieci

Download

Strefa plików do pobrania