SolarWinds Backup Manager - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Backup Manager - Systemy Zarządzania IT

Oprogramowanie to służy do monitorowania w czasie rzeczywistym wszelkich operacji związanych z tworzeniem kopii zapasowych w heterogenicznym środowisku IT. Automatycznie podsumowuje stany kopii zapasowych, analizuje trendy oraz powstałe wyjątki. Pozwala na identyfikację błędów, wykrywanie nieprawidłowości oraz optymalizację wydajności tworzenia kopii zapasowych. Ułatwia planowanie rozwoju pojemności infrastruktury (capacity planning) poprzez wizualizację trendów przyrostów objętości kopii zapasowych.

Podstawowa funkcjonalność

  • Stały monitoring heterogenicznego środowiska ochrony danych oraz wgląd w cały proces archiwizacji
  • Identyfikacja błędnych konfiguracji, obniżonej wydajności i anomali zanim doprowadzą one do awarii
  • Optymalizacja wydajność środowiska archiwizacyjnego poprzez wgląd w przepustowość urządzeń, czas trwania oraz inne parametry związane z procesem tworzenia kopii zapasowych
  • Uproszczenie planowanie pojemności infrastruktury pamięci masowej dzięki możliwości wizualizacji tendencji archiwizacyjnych i planu przyszłych inwestycji
  • Automatyzacja procesu zgodności kopii zapasowych, uproszczenie definicji SLA, monitoring i generowanie karty wyników
  • Pełen wgląd w stan wszystkich mediów archiwizacyjnych w środowisku ochrony danych

Download

Strefa plików do pobrania