Red Hat Enterprise Linux - Systemy Zarządzania IT

Red Hat Enterprise Linux - Systemy Zarządzania IT

Red Hat Enterprise Linux to wysokowydajny system operacyjny, oparty na platformie Open Source, z pełną obsługą wirtualizacji. Stanowi już praktycznie standard dla komercyjnych zastosowań Linuxa. Z powodzeniem wykorzystywany jest w większości największych instytucji rządowych, finansowych, naukowych oraz komercyjnych.

Może być instalowany na wielu architekturach sprzętowych, a konstrukcja systemu pozwala na prostą i szybką migrację do nowych modeli serwerowni, wykorzystujących wirtualizację oraz chmury (Cloud Computing). Udoskonalone narzędzia oraz możliwości nowej wersji systemu pozwalają na dostosowanie środowisk aplikacyjnych do efektywnego monitorowania i zarządzania zasobami.

Sprzedaż systemu przebiega na zasadzie zakupu rocznej lub trzyletniej subskrypcji (pomocy technicznej).

Każdy system operacyjny Linux Red Hat wspierany jest przez minimum 7 lat.

Niezależnie od rodzaju wdrożenia – od stacji roboczych typu Desktop, aż po wielkie Data Center – Red Hat Enterprise Linux to niezrównana wydajność i oszczędność, a także wolność oferowana przez technologię Open Source.

Wraz z pojawieniem się szóstej wersji systemu, Red Hat w znacznym stopniu zmienił oraz uprościł sposób doboru produktów.

Download

Strefa plików do pobrania

Red Hat Enterprise Linux – Dodatki do systemu

System Red Hat Enterprise Linux może być rozbudowany o siedem dodatkowych funkcjonalności. Dodatki te mają na celu odpowiednie dopasowanie środowiska aplikacyjnego, zgodnie z wymaganiami Użytkownika.

Klaster wysokiej dostępności (niezawodnościowy) eliminuje tzw. pojedynczy punkt awarii (Single Point of Failure). W razie uszkodzenia jednego z serwerów w klastrze, jego zadanie przejmuje inny serwer. Wszystko to odbywa się z pełnym zachowaniem integralności danych, w sposób niewidoczny dla użytkownika. Klaster ten obsługuje maksymalnie 16 węzłów i może współpracować z takimi aplikacjami jak np. Apache, MySQL czy PostgreSQL.

Dodatek ten umożliwia współdzielonej pamięci masowej lub klastrowemu systemowi plików aktywny dostęp do tego samego fizycznego urządzenia składowania danych w sieci. Tworzy grupę danych (pool of data), która jest dostępna dla każdego serwera w grupie, jednocześnie jest chroniona w razie awarii jednego z serwerów pracujących w klastrze. Dodatek ten zawiera w sobie również High Availability.

Klaster równoważący obciążenie – w głównej mierze ma na celu utrzymanie redundancji bardzo obciążonych usług sieciowych jak np. serwisy WWW czy bazy danych.

Rozłożenie obciążenia odbywa się poprzez przypisanie jednego wirtualnego adresu IP całej farmie serwerów pracujących w klastrze, dzięki czemu w zależności od potrzeb, możemy szybko dodawać lub usuwać kolejne serwery. Możemy również zmienić algorytm równoważący obciążenie, a to wszystko przy pomocy graficznego interfejsu bazującego na przeglądarce.

Load Balancer składa się z dwóch podstawowych komponentów – Linux Virtual Server (LVS) oraz Piranha Configuration Tool – narzędzia do zarządzania bazującego na graficznym interfejsie GUI. Może być skonfigurowany w dwóch węzłach w trybie aktywny/pasywny, obsługuje również protokoły TCP oraz UDP.

Dodatek ten w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie systemami poprzez automatyzację codziennych zadań, konfiguracji oraz szybką instalację łatek i aktualizacji systemów Red Hat Enterprise Linux. Może współpracować z systemami Red Hat zarówno poprzez sieć Red Hat Network (RHN) jak i Red Hat Satellite Server. Zawiera dwa niezależne moduły:

  • Red Hat Network Management
  • Red Hat Network Provisioning

Więcej na temat zarządzania systemami Red Hat można znaleźć pod tym linkiem: Red Hat Satellite Server.

Dodatek ten wspiera obsługę systemu plików o pojemności od 16 do 100 TB. Pozwala on na zarządzanie tak dużymi plikami za pomocą zaawansowanych funkcji jak 64-bitowe księgowanie (64-bit journaling) czy algorytm rozszerzonego zablokowania (advanced locking algorytm). Dodatek ten używa systemu plików typu XFS.

Dodatek ten zapewnia wysoką wydajność transmisji sieciowej w systemach wymagających małych opóźnień. Realizowane jest to poprzez zdalny dostęp do pamięci przez Ethernet (RoCE), który pomijając system oraz jądro, umieszcza dane bezpośrednio w pamięci zdalnego systemu. W efekcie uzyskujemy znaczną redukcję obciążenia procesora. Technologia ta największe zastosowanie znajduje przy zwiększaniu wydajności przetwarzania danych, przyspieszaniu pracy klastra czy skalowaniu rozporoszonych systemów.

Szczegółowe porównanie wersji serwerowych

  Wersja 3 Wersja 4 Wersja 5 Wersja 6
  AS ES AS ES Advanced Platforme Server  
Wspierane architektury serwerowe
x86, AMD64, Intel64 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Itanium Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie
IBM POWER Tak Nie Tak Nie Tak Tak Tak
IBM Mainframe Tak Nie Tak Nie Nie Tak Tak
Obsługiwane limity
Max. ilość fizycznych procesorów(1) Bez ograniczeń 2 Bez ograniczeń 2 Bez ograniczeń 2 W zależności od Subskrypcji
Max. ilość pamięci RAM [GB] Bez ograniczeń 8 Bez ograniczeń 16 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Max. ilość maszyn wirtualnych Bez ograniczeń 4 1 / 4 / Bez ograniczeń
Wirtualizacja pamięci masowej (GFS i CS) Tak Nie Opcja
Zawarte moduły Red Hat Network Update Update Update Update Update Update Update

(1) – Red Hat liczy procesory jako fizyczne podstawki. Procesor wielordzeniowy, jak np. DualCore, traktowany jest jako jeden fizyczny procesor. Dokładnie to samo dotyczy procesorów z funkcją Hyperthreading.