Orion Synthetic End User Monitor - Systemy Zarządzania IT

Orion Synthetic End User Monitor - Systemy Zarządzania IT

Służy do monitoringu pracy krytycznych usług oraz aplikacji webowych. Łatwy w użyciu rejestrator zapisuje wszystkie kroki „transakcji internetowej” i zapisuje je do dalszej analizy (może to być np. przebieg zakupu produktu w sklepie internetowym). Analiza takiej „transakcji” daje nam faktyczny obraz, jak nasza aplikacja pracuje z punktu widzenia użytkownika a nie administratora. „Transakcje” mogą być uruchamiane z dowolną częstotliwością, nawet co 5 minut. Może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

Podstawowa funkcjonalność

  • Stały monitoring pracy aplikacji widzianej oczami Klienta Końcowego (Synthetic Transactions)
  • Monitoring transakcji w aplikacjach wewnętrznych firmy, aplikacjach wystawiających interfejs dla Klienta Końcowego (Customer-Facing) oraz rozwiązań SaaS (Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa) oraz Chmur
  • Możliwość uruchamiania testów z wielu lokalizacji z dowolną częstotliwością, nawet co 5 minut
  • Generuje ostrzeżenie, jeśli zadana transakcja zwróci nieoczekiwany rezultat lub nie ukończy się w dopuszczalnym zdefiniowanym progu
  • Umożliwia podgląd działania krytycznych transakcji – czasu trwania oraz zwróconego wyniku (sukces/porażka)
  • Nagrywanie nieograniczonej ilości kroków w każdej śledzonej transakcji
  • Monitoring każdego kroku w śledzonej transakcji
  • Bardzo łatwy w użyciu Rekorder kroków/transakcji
  • Prosty sposób licencjonowania

Download

Strefa plików do pobrania