Monitoring Środowiska - Systemy Zarządzania IT

Monitoring Środowiska - Systemy Zarządzania IT

Zapewnienie ciągłości ruchu w sieci oraz zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie to prawdziwe wyzwanie. Różnorodność posiadanego sprzętu, zarówno pod względem technologicznym jak i pod względem ilości producentów w znacznym stopniu utrudnia administrowanie i podnosi koszty z tym związane. Przyjmuje się, iż jedno Euro wydane na sprzęt pociąga za sobą aż 7 Euro wydanych na późniejsze zarządzanie nim (Źródło: IDC: Market Analysis Perspective: Worldwide Datacenter Trends and Strategies 2010).

System zarządzania rozrasta się wprost proporcjonalnie do wzrostu infrastruktury. Administratorzy bardzo często zmuszeni są do korzystania z kilku, a nawet kilkunastu narzędzi jednocześnie. Niekiedy jest to bardzo kłopotliwe, gdyż wymaga poznania każdego z używanych narzędzi przynajmniej w stopniu podstawowym. Mnogość posiadanych rozwiązań powoduje brak specjalistycznej wiedzy, co w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobnieństwo popełnienia błędu. Dodatkowo, w większości przypadków narzędzia te przeznacznone są raczej do diagnostyki, niż do naprawy usterki – przez to często okazują się całkowicie bezużyteczne w przypadku braku dostępu do sieci.

Proponowane przez nas systemy są bardzo elastyczne i w pełni skalowalne. Są jak układanka – każdy element może pracować samodzielnie i niezależnie od innych, jednak najlepszą funkcjonalność uzyskuje się łącząc odpowiednio jego części. Pozwalają one na ujednolicenie, uproszczenie oraz scentralizowanie systemu zarządzania Infrastrukturą IT.

Rozwiązania zwiększające efektywność zarządzania Infrastrukturą IT

Avocent jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach do zarządzania infrastrukturą IT. W ofercie firmy znajdują się rozwiązania sprzętowe, jak również oprogramowanie zarządzające:

Rozwiązania zwiększające efektywność zarządzania Infrastrukturą IT

SolarWinds jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach programowych do zarządzania infrastrukturą IT. W ofercie firmy znajdują się takie rozwiązania jak: