Monitoring pracy sieci LAN/WAN - Systemy Zarządzania IT

Monitoring pracy sieci LAN/WAN - Systemy Zarządzania IT

SolarWinds Orion Network Performance Monitor

Okręt flagowy firmy SolarWinds, oprogramowanie służące do kompleksowego monitoringu wydajności pracy sieci. Skalowalność rozwiązania pozwala na zastosowanie pakietu NPM zarówno w małych, jak i dużych, korporacyjnych sieciach. Orion NPM monitoruje oraz analizuje w czasie rzeczywistym wydajność pracy routerów, przełączników, punktów dostępowych… .

SolarWinds Orion IP SLA Manager – Moduł do NPM

Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy wydajności pracy routerów brzegowych oraz sieci WAN. Pozwala na monitorowanie pracy kluczowych aplikacji WAN`owych poprzez analizę protokołów sieciowych (DNS, FTP, HTTP, TCP, UDP). Pozwala również na śledzenie połączeń głosowych VoIP.

SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyser – Moduł do NPM

Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy ruchu w sieci, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie znaleźć tzw. wąskie gardło lub przyczynę zapychania sieci. Dokładnie generowane raporty są w stanie wskazać nam konkretnego użytkownika, aplikację czy adres IP, który generuje największy ruch w sieci.

SolarWinds Orion Network Configuration Manager

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do zarządzania plikami konfiguracyjnymi sieci oraz monitoruje zmiany dokonywane w tych plikach. Nawet najmniejsza modyfikacja w konfiguracji urządzenia sieciowego jest odnotowywana, a w razie problemu, może zostać odtworzona z kopii zapasowej.

SolarWinds Orion IP Address Manager

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do scentralizowania zarządzania adresacją IP. Periodycznie skanuje sieć odpytując serwery DHCP – Cisco IOS oraz Microsoft – w celu wykrycia potencjalnych konfliktów czy zwolnienia nieużywanych adresów. Zebrane dane przedstawiane są w formie raportów np. % wykorzystania danej puli adresów IP.

SolarWinds User Device Tracker

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do szybkiego wyszukiwania urządzeń w sieci. Urządzenia możemy wyszukiwać poprzez jego adres IP, nazwę hosta czy adres MAC. Jeśli dane urządzenie nie jest aktualnie podłączone do sieci, to korzystając z danych historycznych UDT pokazuje jego ostatnie znane położenie.

SolarWinds Log and Event Manager

Monitoring w czasie rzeczywistym (juz w pamięci) korelacji zdarzeń w całej infrastrukturze, wykorzystanie nieliniowych korelacji zdarzeń, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia reguł dla każdej zarządzającej permutacji, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów z wydajnością, dzięki zrozumieniu relacji pomiędzy różnymi typami aktywności używających wielu korelacji zdarzeń … .