Inteligentne Listwy Zasilające iPDU - Systemy Zarządzania IT
Inteligentne Listwy Zasilające iPDU - Systemy Zarządzania IT

Inteligentne Listwy Zasilające iPDU, to listwy, których głównym zadaniem jest umożliwienie zdalnego włączenia, wyłączenia bądź resetu podłączonego urządzenia. Pozwalają one również na dokładny pomiar poboru mocy przez poszczególne gniazdo jak i całą listwę. Jest to szczególnie przydatne przy kontroli i pomiarze zużycia energii. W razie nieprzewidzianej awarii zasilania, nie pozwalają na jednoczesne uruchomienie wszystkich urządzeń znajdujących się w szafie RACK – każde gniazdo uruchamiane jest sekwencyjnie co ściśle ustalony czas np. 10 sekund.

Główne zastosowania

 • Monitorowanie poboru prądu przez całą listwę jak i poszczególne gniazda w czasie rzeczywistym
 • Zdalne włączanie i wyłączanie listwy oraz poszczególnych gniazd
 • Kontrola warunków środowiskowych w szafie Rack

Raritan Dominion PX to wysokiej jakości inteligentne listwy zasilające iPDU umożliwiające monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym. W zależności od modelu listwy, monitorowana może być cała listwa, pojedyncze gniazdo, linia zasilająca oraz obciążenie bezpiecznika. Pomiar ten dokonywany jest z bardzo dużą dokładnością +/- 1%.

Listwy DPX umożliwiają pomiar napięcia [V], natężenia [A], mocy czynnej [kW] i biernej [kVA], zużycia energii [kWh] oraz wyliczenie współczynnika mocy. Posiadają również funkcję zdalnego włączania/wyłączania poszczególnych gniazd jak i sekwencyjnego ich uruchamiania. Listwy umożliwiają również podłączenie czujników środowiskowych, dzięki czemu można dokładnie, również w czasie rzeczywistym, monitorować warunki panujące w serwerowni.

W ofercie firmy Raritan znajduje się kilkaset modeli listew iPDU, zarówno jedno jak i trójfazowych, różniących się między sobą funkcjonalnością, ilością gniazd C-13/C-19 oraz przenoszonym maksymalnym obciążeniem. Raritan jest również jedyną firmą na świecie produkującą listwy w wielu kolorach, dzięki czemu identyfikacja podłączonych urządzeń jest o wiele prostsza.

Główne korzyści

 • Zdalny pomiar w czasie rzeczywistym zasilania systemów IT w Data Center
 • Możliwość sekwencyjnego uruchamiania poszczególnych gniazd
 • Możliwość tworzenia grup gniazd, nawet należących do kilku różnych listew
 • Możliwość zdefiniowania nie-krytycznych urządzeń IT w serwerowni, które w razie awarii zasilania mogą zostać natychmiast wyłączone lub złożone (wymagane Power IQ)
 • Możliwość definiowania wartości krytycznych np. obciążenia czy temperatury, po osiągnięciu których system wygeneruje alarm
 • Możliwość automatycznego złożenia urządzeń IT po osiągnięciu krytycznego progu alarmowego (Graceful Shutdown)
 • Możliwość podłączenia kamery internetowej USB
 • Możliwość współpracy z inteligentnym systemem monitoringu zasobów AMT/AMS
 • Możliwość monitoringu parametrów środowiskowych w szafach Rack
 • Pełna integracja z oprogramowaniem Raritan Power IQ oraz dcTrack

Powyższa grupa produktów oparta jest o rozwiązania firm:

Raritan

Vertiv