EuroLinux - Systemy Zarządzania IT

EuroLinux - Systemy Zarządzania IT

Firma EuroLinux Sp. z o. o. to polska firma o zasięgu europejskim. Została założona przez osoby, które tworzyły komercyjny rynek Open Source w rejonie Centralnej Europy i mają ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży rozwiązań o kodzie otwartym. Kadra to najlepszy zespół:

 • architektów Open Source
 • developerów Open Source
 • sprzedawców rozwiązań otwartych Tworzą go specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne, teoretyczne i wiedzę poświadczoną licznymi międzynarodowymi certyfikatami.

Lepszy produkt – dostarczamy produkty Open Source i wsparcie dostosowane do warunków i wymagań lokalnych rynków oraz potrzeb formułowanych przez końcowych użytkowników.

Rzeczywiste wsparcie – realizowane w języku angielskim i polskim – telefonicznie, poprzez stronę www, e-mail oraz na miejscu u klienta (on-site).

Uczciwa cena – brak ukrytych opłat, sztucznego dzielenia produktów, przyjazne (bez pułapek) zasady licencyjne, klient opłaca to czego rzeczywiście (a nie teoretycznie) używa.

Produkty Open Source w ofercie EuroLinux
Swoją ofertą produktową i usługową firma EuroLinux tworzy użyteczny stos technologiczny, w którego skład wchodzą następujące produkty:

 • EuroLinux – system operacyjny Linux
 • EuroES – wsparcie EuroLinux dla systemów RHEL, Oracle Linux i CentOS
 • EuroMan – centralny system zarządzania aktualizacjami, konfiguracjami i użytkownikami,
 • EuroDB – baza danych SQL wraz z rozszerzeniami,
 • EuroAP – serwer aplikacji Java,
 • EuroStorage – narzędzie do tworzenia i zarządzania storage,
 • EuroLog – system kolekcji, transformacji i analityki logów.

Zakres i sposób świadczenia usług dla subskrypcji EuroLinux
W ramach subskrypcji, klient otrzymuje Subskrypcję Oprogramowania i Subskrypcję Usług.

W ramach Subskrypcji Oprogramowania klient otrzymuje dostęp do:

 1. a) Oprogramowania
 2. b) Update – udostępnione przez EuroLinux poprawki Oprogramowania, mające charakter serwisowy, to jest w szczególności, ulepszenia, poprawiające stabilność, podnoszące poziom bezpieczeństwa Oprogramowania lub usuwające potencjalne nieprawidłowości.
 3. c) Upgrade – udostępniane przez EuroLinux rozszerzenia funkcjonalne Oprogramowania, dostępne w ramach danej Wersji Oprogramowania lub w ramach nowej Wersji Oprogramowania.

W ramach  Subskrypcji Usług, klient otrzymuje prawo dostępu do Usług określonych w wystawionym Użytkownikowi Certyfikacie Subskrypcji.

W zakres usług wchodzi:
a) Wsparcie on-line

Rodzaj subksrypcji PREMIUM STANDARD BASIC
Dostępność 24h/7 8h/5 8h/5 (wyłącznie
wsparcie instalacyjne)
Kanał komunikacji telefon telefon telefon
Kanał komunikacji telefon telefon telefon
Kanał komunikacji HelpDesk HelpDesk HelpDesk

24h/7 – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce

8h/5 – 8 godzin od 9:00 do 17:00 (czasu CET albo CEST, zależnie od czasu aktualnie obowiązującego w Polsce), w Dni Robocze

HelpDesk – dedykowany portal udostępniony w ramach Wsparcia on-line
Dla potrzeb świadczenia Usług Wsparcia on-line EuroLinux udostępnia następujący numer telefonu: +48 22 243 22 34

Dla potrzeb świadczenia Usług Wsparcia on-line EuroLinux udostępnia następujący adres e-mail: care@euro-linux.com

Przyjmuje się następujące Czasy Reakcji dla Wsparcia on-line:

Kategoria problemu PREMIUM STANDARD BASIC
1-krytyczny do 1 godziny do 1 godziny 1 dzień roboczy
2-wysoki 2 godziny do 4 godzin 1 dzień roboczy
3-średni 4 godziny 1 dzień 1 dzień roboczy
4-niski 1 dzień 2 dni 1 dzień roboczy

b) Wsparcie on-site

Usługa Wsparcia on-site dostępna jest dla danego Oprogramowania bezpłatnie przy zakupie minimum 50 Subskrypcji dla tego Oprogramowania i obejmuje świadczenie Wsparcia on-site przez 8 godzin (1 man-day) do wykorzystania w roku kalendarzowym. Zakup każdego kolejnego pakietu 50 Subskrypcji danego Oprogramowania uprawnia Użytkownika do uzyskania Wsparcia on-site dla tego Oprogramowania w wymiarze kolejnych 8 godzin (1 man-day) do wykorzystania w roku kalendarzowym.

Silne strony oferty – wyróżniki na tle konkurencji.

 1. Prosty i przyjazny model licencjonowania.
 2. Prosty, logiczny, jednostronicowy cennik.
 3. Dodatkowe moduły (HA, LB, RS, SFS, SM) w cenie subskrypcji.
 4. Brak ukrytych kosztów, dopłat, pułapek. Cena nie zależy od ilości fizycznych CPU.
 5. Konkurencyjna oferta cenowa. Automatyczne opusty ilościowe.
 6. Wsparcie na poziomie Basic także dla maszyn wirtualnych.
 7. Brak pierwszej linii wsparcia. Klient od początku uzyskuje kontakt i wsparcie bezpośrednio z architektami i inżynierami (druga i trzecia linia wsparcia).
 8. Wsparcie jest realizowane także w języku polskim. Możliwość wsparcia on-site u klienta.
 9. Wsparcie dla stosu technologicznego z jednego miejsca.
 10. Do wyboru wsparcie na okres 1, 3 lub 5 lat. Także niestandardowe okresy wsparcia.
 11. Proaktywna i elastyczna współpraca z Klientem.