Przełącznik Źródeł Zasilania (Transfer Switch) do montażu w szafie rack, zaprojektowany z myślą o prawdziwej niezawodności

Przełącznik Źródeł Zasilania (Transfer Switch) do montażu w szafie rack, zaprojektowany z myślą o prawdziwej niezawodności

Hybrydowy system przełączników Raritana do szaf rack, jest pierwszym na świecie, który wykorzystuje zarówno przekaźniki elektromechaniczne, jak i prostowniki ze sterowaniem opartym na krzemie (SCR), w celu przezwyciężenia ograniczeń tradycyjnego Automatycznego Przełącznika Transferu (ATS). Zapewnia czas przełączenia porównywalny z czasem Statycznego Przełącznika Transferu (STS). Ma lepszą cenę i bardziej energooszczędny. Jest również pierwszym na świecie, który oferuje pomiar mocy na wejściu, wyjściu i odgałęzieniach oraz przełączanie stanu pracy gniazd w celu lepszego zdalnego sterowania zasilaniem.

Przełącznik przenoszenia szaf Raritan oferuje:

  • Próbkowanie prądu z prędkością 4800 razy na sekundę dla zapewnienia bezpiecznego przełączenia transferu w ciągu 4 do 8 ms.
  • Przekaźniki ponadgabarytowe o wartości 48 A i przekaźniki SCR o wartości 70 A, mimo że przełączniki przeznaczone są do obciążeń 16 A i 32 A.
  • Zastosowana tu stykowa szczelina powietrzna przekaźnika wynosząca 3,3 mm (w porównaniu do szczeliny 0,6 mm stosowanej w większości przekaźników dostępnych na rynku) zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom łukowym.
  • Dwa przekaźniki pojedynczego przerzutu, zamiast jednego przekaźnika podwójnego przerzutu (pojedynczy punkt awarii), zapewniają niezawodny transfer poza fazą.
  • Pomiar prądu na wejściu, wyjściu i odgałęzieniu.
  • Zdalne przełączanie stanu pracy gniazd.

Zgłoszona do opatentowania konstrukcja hybrydowa

Raritan oferuje pierwszy hybrydowy przełącznik transferu szafy łączący przekaźniki elektromechaniczne i prostowniki sterowane krzemem (SCR) w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności i niezawodności.

Błyskawiczne czasy transferu

SCR zapewniają szybki czas transferu mocy od 4 do 8 ms, zapewniając ciągłość działania sprzętu w przypadku awarii lub wahań zasilania.

Zaprojektowany dla niezawodności

Ten pionierski przełącznik do montażu w szafie rack zapewnia ochronę przed przepięciami na wejściu, ochronę przed zwarciem na wyjściu oraz nadmiarowe wewnętrzne zasilacze.

Zdalny monitoring zasilania

Zdalne monitorowanie jakości energii w czasie rzeczywistym z definiowanymi przez użytkownika progami i alertami napięcia i częstotliwości. Monitorowany jest także kształt fali prądu zmiennego ostatniego transferu oraz obciążenie mocy przełącznika.

Pomiar mocy w czasie rzeczywistym

Monitoruj zużycie energii na poziomie obwodu wejściowego, wyjściowego lub odgałęzionego, aby zapobiec wyzwoleniu bezpieczników, odkryć ukrytą pojemność i efektywnie wykorzystać zasoby.

Zdalna kontrola zasilania

Zrestartuj zawieszone serwery lub wyłącz gniazda, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zapewnić bezpieczeństwo.

Monitoruj i optymalizuj swoje środowisko

Opcjonalne porty dla czujników środowiskowych typu plug-and-play, które pozwalają monitorować krytyczne warunki otoczenia, jak: temperaturę, wilgotność, przepływ powietrza.

Najbardziej elastyczny port USB w branży

Przełącznik transferu jest wyposażony w przednie i tylne porty USB do obsługi sieci Wi-Fi, kaskadowania, kamer internetowych, szybkiej konfiguracji oraz dostępu i kontroli za pomocą tabletu.

Zdalne zarządzanie

Alarmy progowe i aktualizacje statusu przez SMS, e-mail i syslog. Intuicyjny interfejs GUI, SNMP, Modbus, TCP / IP, JSON-RPC do skryptów, IPv4 / IPv6.

Pomiar energii i monitorowanie jakości energii

Podejmuj świadome decyzje dotyczące planowania wydajności, wydajnie wykorzystuj zasoby energii i monitoruj wahania mocy.

Gotowy na trudne warunki

Działa w temperaturze do 60 ° C (UL) i 50 ° C (CE) przy wilgotności względnej 85%.

Integracja monitorowania DCIM

Bezproblemowo integruje się z oprogramowaniem monitorującym Power IQ® DCIM w celu pełnego zarządzania infrastrukturą zasilania centrum danych.