Odpowiedzialne Data Center – wyzwania dla IT

Niedawno opublikowano wyniki nowego, niezależnego badania, które przeprowadzono dzięki współpracy Schneider Electric z firmą analityczną Canalys. Badanie ocenia dojrzałość inicjatyw zrównoważonego rozwoju w sektorze IT oraz wpływu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na decyzje zakupowe klientów. Raport dotyczący regionu EMEA wykazał, że firmy działające w kanale partnerskim chętnie inwestują w swoje strategie zrównoważonego rozwoju, a blisko 75 % z nich posiada dedykowane zasoby ESG.

Sustainability w centrach danych to ważny temat, ponieważ rozwój technologii i postępująca cyfryzacja zasobów odpowiadają za całkiem sporą energochłonność i ślad węglowy. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii, centra danych odpowiadają za około 1% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Do 2020 roku firmy z sektora IT skutecznie optymalizowały działania, jednak początek 2020 r. i ówczesna sytuacja geopolityczna, związana z pandemią sprawiły, że globalny ruch internetowy wzrósł o ponad 40%. Tak gwałtowny przyrost sprawił, że ilość centrów danych na całym świecie również zaczęła przyrastać. Dlatego wielcy gracze na rynku data center muszą podejmować (i podejmują!)  inicjatywy, które zmierzają do bardziej odpowiedzialnej działalności.

Na przykład Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, opublikował właśnie „Przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych”, przeznaczony dla właścicieli i operatorów tego typu obiektów, którzy chcą zmniejszyć negatywny wpływ ich funkcjonowania na środowisko. To cenna skarbnica wiedzy, z której warto czerpać.

Przewodnik Vertiv dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych zawiera wskazówki dla operatorów, dotyczące m.in. obszarów takich jak:

  • działania biznesowe dążące do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko,
  • sposoby ewaluacji infrastruktur Data Center oraz innych rozwiązań IT w celu lepszego wykorzystania energii odnawialnej,
  • zasoby, zasady i wskaźniki służące wdrażaniu i mierzeniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju,
  • najlepsze praktyki w zakresie projektowania i obsługi Data Center o niskim wpływie na środowisko.

Widzimy, że operatorzy w całej branży mają pilną potrzebę zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko. Liczymy na to, że ten nowy dokument będzie im pomocny” – powiedział TJ Faze, szef działu ESG Strategy & Engagement w Vertiv. „W samej Europie ponad 25 operatorów chmury i centrów danych oraz 17 stowarzyszeń branżowych podpisało porozumienie, zgodnie z którym do 2030 roku ich obiekty staną się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki odnawialnym w 100% źródłom energii” – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv w regionie EMEA. „Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa wdrożą nowe strategie i innowacyjne systemy, które ograniczą zużycie zasobów” – dodał.

Vertiv

Źródło: Vertiv.com / https://www.vertiv.com/en-us/solutions/vertiv-guide-to-data-center-sustainability/

 

Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu firm takich jak Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, coraz więcej polskich firm pochyli się nad tematem ich odpowiedzialności za klimat i środowisko, np. przy pomocy optymalizacji i odpowiedzialnej konsumpcji energii.

Przewodnik Vertiv dostępny jest tutaj: https://www.vertiv.com/en-us/solutions/vertiv-guide-to-data-center-sustainability/

Poprzedni wpis
Następny wpis
Marek Gudaniec
CEO Artha Media Group. Od 1994r. związany z branżą IT. Doświadczony specjalista w zakresie tworzenia zaawansowanych rozwiązań dla działów IT.
Inne wpisy
Kompetencje potwierdzone satysfakcją Klientów

Pin It on Pinterest