SYSTEMY ZARZĄDZANIA IT Odwiedź nasz sklep

Oprogramowanie Zarządzające« powrót do listy

Zarządzanie i Monitoring Serwerów

 

SolarWinds Orion Server & Application Monitor

Oprogramowanie to służy do monitorowania pracy infrastruktury serwerowej. Umożliwia pełen wgląd w wydajność oraz stan pracy serwerów fizycznych, serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, usług sieciowych oraz komponentów systemowych. Daje  również możliwość monitoringu pracy aplikacji działających na tych serwerach. Aplikacja wyposażona jest w ogromną ilość gotowych "monitorów' pod najpopularniejsze systemy operacyjne: Windows, IBM AIX, HP-UX, Linux, Sun Solaris oraz UNIX. Może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Analiza typu root-cause (dynamiczne grupowanie usług) pozwala na szybkie ustalenie źródła problemu - aplikacja, baza danych, system operacyjny itd.
 • Gotowe szablony "monitorów" badają wydajność pracy systemów operacyjnych (Windows 2003 & 2008, UNIX, Linux, IBM AIX, Sun Solaris
 • Automatyczne wykrywanie serwerów znajdujących się w infrastrukturze firmy
 • Skonsolidowana pojedyncza konsola z danymi o stanie serwerów oraz aplikacji na nich pracujących
 • Zaawansowane reguły tworzenia systemu powiadamiania o incydentach oraz ich eskalacji w oparciu o korelację zdarzeń, utrzymywanie się stanów oraz ich złożonych kombinacji
 • Intuicyjny, edytowalny interfejs LUCID ułatwiający szybką identyfikację źródła problemów - system operacyjny czy wydajność serwera
 • Ogromna ilość gotowych szablonów raportów z możliwością ich dostosowania do własnych potrzeb
 • Wcześniej stworzone skrypty w oprogramowaniu NAGIOS uruchamiane są przez Orion APM jak własne (natywne) - nie jest wymagana żadna konwersja
 • Pełne wsparcie dla Microsoft Active Directory upraszcza proces logowania się użytkowników

 

 

Avocent DSView

Oprogramowanie umożliwia dostęp z jednego centralnego miejsca do serwerów różnych producentów znajdujących się zarówno w serwerowni jaki i wielu rozproszonych lokalizacjach. Dzięki czemu niweluje potrzebę korzystania z wielu narzędzi dostarczanych przez producentów różnych serwerów. Może współpracować ze standardowymi serwerami typu Tower, montowanymi w szafach RACK, serwerami kasetowymi Blade oraz serwerami wirtualnymi VMWare, Citrix oraz Hyper-V. Umożliwia dostęp do serwerów zarówno metodą programową (RDP, VNC) jak i za pomocą rozwiązań sprzętowych wbudowanych w same serwery, jak procesory serwisowe (HP iLO, Dell DRAC, IBM RSA) jak i zewnętrzene urządzenia klasy KVM over IP

 

Podstawowa funkcjonalność

 • Obsługa serwerów wirtualnych VMware, Citrix, Hyper-V
 • Obsługa serwerów kasetowych Blade: IBM BladeCenter, Dell PowerEdge, HP BladeSystem, Fujitsu BX600
 • Obsługa serwerów KVM over IP

 

 

Red Hat Satellite Server

Oprogramowanie to jest platformą pozwalającą na centralną administrację oraz zarządzanie systemami Red Hat Enterprise Linux wykorzystywanymi w Organizacji. Dzięki modularnej budowie - moduły Update, Management, Monitoring oraz Provisioning - administrator otrzymuje sporą ilość zaawansowanych narzędzi, dzięki którym zarządzanie nawet ogromną ilością systemów jest bardzo proste. Umożliwia przeniesienie pełnej funkcjonalności Red Hat Network (RHN) do własnej sieci, dzięki czemu jedynym systemem komunikującym się z internetem jest właśnie serwer Satellite. Umożliwia to utrzymanie ważnych systemów całkowicie off-line.

   

Podstawowa Funkcjonalność

 • Przechowuje wszelkiego typu pakiety, profile oraz informacje o systemach (wbudowana lokalna baza danych Oracle)
 • Natychmiast aktualizuje systemy w momencie pojawienia się poprawek bezpieczeństwa
 • Warstwa API umożliwia tworzenie własnych skryptów do automatyzacji podstawowych funkcji lub do integracji z juz istniejącymi aplikacjami do zarządzania
 • Umożliwia dystrybucję własnego oprogramowania oraz ich aktualizacji
 • Umożliwia tworzenie różnoetapowych środowisk - deweloperskich, testowych oraz produkcyjnych - dzięki czemu można nimi zarządzać czy testować je w uporządkowany sposób
 • Często synchronizuje zawartość z siecią Red Hat Network - rhn.redhat.com
 • Umożliwia w pełni funkcjonalne działanie bez łączenia się z siecią Internet
 • W znaczny sposób redukuje ruch w sieci WAN generowany przez systemy Red Hat Enterprise Linux - kontaktują się one już tylko z lokalnym serwerem Satellite

 

 

Moduł do Red Hat Network - Patch Management (Update)

Moduł Update jest integralną cześcią każdej subskrypcji systemu Red Hat Enterprise Linux. Odpowiada on za komunikację pomiędzy system Linux a siecią Red Hat Network (RHN).

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Moduł ten jest zawarty w każdej subskrypcji Red Hat Enterprise Linux
 • Cała zawartość jest podpisana cyfrowo zapewniając bezpieczeństwo
 • Dokładne sprawdzanie zależności gwarantuje integralność
 • Ułatwia dostęp do poprawek bezpieczeńśtwa, patchy, errat oraz nowych wersji systemów operacyjnych
 • Daje możliwość usuwania niechcianych pakietów
 • Umożliwia zautomatyzowanie uaktualnień najnowszych poprawek bezpieczeństwa
 

Moduł do Red Hat Network - Management

Moduł w znacznym stopniu wpływa na usprawnienie sposobu zarządzania systemami Linux jak również zwiększa skalowalność wdrożeń tych systemów. Zaawansowane funkcje jak: własne kanały, lokalne buforowanie pakietów, lokalne repozytorium, klonowanie kanałów czy errat, umożliwiają redukcję kosztów oraz zwiększenie produktywności.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Grupowanie systemów upraszcza administrowanie
 • Łatwa identyfikacja systemów za pomocą zaawansowanej wyszukiwarki
 • Zarządzanie całymi grupami Systemów tak samo jak pojedynczą maszyną
 • Nadawanie uprawnień administratorom Systemów w zależności od grupy
 • Planowanie uaktualnień Systemów w czasie przewidzianym na prace serwisowe
 • Narzędzie do porównywania profili pakietów pomiędzy systemami w celu szybkiego znalezienia różnic
 • Możliwość zarządzania systemami Sun Solaris
 • Obsługa firm wielo-organizacyjnych
 

Moduł do Red Hat Network - Monitoring

Moduł ten służy do śledzenia oraz monitorowania wydajności pracy Systemów Red Hat Enterprise Linux oraz aplikacji na nich uruchomionych. Przekroczenie wcześniej zdefiniowanych wartości granicznych skutkuje powiadomieniem administratora o zaistniałej sytuacji, co może prowadzić do rozwiązania problemu zanim on narośnie.
Moduł ten wymaga wcześniejszego zainstalowania modułu Management.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Możliwość monitorowania działania takich aplikacji jak Oracle, MySQL, Apache czy BEA
 • Możliwość tworzenia sond do monitorowania własnych aplikacji
 • Możliwość przeglądania danych historycznych - raportów i wykresów z zadanego okresu czasu
 • Możliwość tymczasowaego wyłączenia powiadamiania o zdarzeniach - bardzo przydatne w czasie działań serwisowych
 • Możliwość grupowania sond w celu szybszego wdrożenia
 • Powiadomienie za pomocą e-maila w przypadku przekroczenia pre-definiowanych wartości granicznych
 

Moduł do Red Hat Network - Provisioning

Moduł ten pozwala na zarządzanie pełnym cyklem życia systemów Linux znajdujących się w infrastrukturze firmy. Centralna konsola GUI umożliwia łatwą kontrolę nad wdrożeniem, a następnie konfiguracją, zarządzaniem, aktualizowaniem i ewentualnym ponownym wdrożeniem systemów Linux.
Moduł ten wymaga wcześniejszego zainstalowania modułu Management.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Duża szybkość instalacji nowych maszyn, dzięki zastosowaniu klonowania systemów oraz możliwości tworzenia profili
 • Łatwy powrót do stabilnych wersji oprogramowania, dzięki zastosowaniu usługi zrzutu systemu (Snapshot) oraz jego odzyskania (Rollback)
 • Możliwość tworzenia tzw. wzorcowych systemów, dzięki zastosowaniu usługi edycji plików "KickStart"
 • Możliwość wydawania dodatkowych komend zdalnie z poziomu przeglądarki internetowej
 • Pliki konfiguracyjne przechowywane są na serwerze Satellite, dzięki czemu zapewniamy doskonałą spójność systemów

 « powrót do listy

Nasi klienci