SYSTEMY ZARZĄDZANIA IT Odwiedź nasz sklep

Oprogramowanie Zarządzające« powrót do listy

Zarządzanie i Monitoring Pamięci Masowej

   

SolarWinds Storage Manager (powered by Profiler)

Służy do monitorowania wydajności oraz pojemności infrastruktury pamięci masowej, zarówno fizycznej jak i wirtualnej. Pozwala na kontrolę nad wydajnością pamięci masowej, wyizolowanie hot spot`ów (punktów zapalnych), planowanie pojemności infrastruktury (capacity planning), mapowanie maszyn wirtualnych do fizycznych urządzeń pamięci masowej, analizę wykorzystania pamięci masowej oraz zarządzanie przełącznikami Fiber channel. Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM.

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Ułatwia rozwiązywanie problemów związanych ze współdzieleniem pamięci masowej oraz wydajnością serwerów
 • Izoluje punkty zapalne pamięci masowej (I/O Storage Hot Spots) oraz identyfikuje sporne źródła
 • Automatyzacja zbierania danych dotyczących prognozowania stanu pamięci masowych
 • Ułatwia podgląd tempa przyrostu pojemności pamięci masowej, informuje o osiągnięciu założonej pojemności oraz prognozuje koszta z tym związane
 • Automatycznie mapuje maszyny wirtualne, aplikacje oraz logiczne połączenia z fizyczną infrastrukturą pamięci masowej
 • Umożliwia wgląd w typy plików, które są przechowywane, ich wiek, historię dostępu dzięki czemu można odzyskać wolne miejsce
 • Ułatwia zarządzanie przełącznikami Fiber Channel oraz sieciami SAN w środowisku różnych dostawców tych rozwiązań
 • Agreguje dane zbierane z wielu macierzy w skonsolidowaną konsole i raporty
 • Pokazuje pojemność, alokacje, zużycie oraz przewidywany przyrost danych na wszystkich poziomach w infrastrukturze pamięci masowej - raw, RAID, LUN, Data Store oraz systemów plików

 

 

SolarWinds Backup Manager

Oprogramowanie to służy do monitorowania w czasie rzeczywistym wszelkich operacji związanych z tworzeniem kopii zapasowych w heterogenicznym środowisku IT. Automatycznie podsumowuje stany kopii zapasowych, analizuje trendy oraz powstałe wyjątki. Pozwala na identyfikację błędów, wykrywanie nieprawidłowości oraz optymalizację wydajności tworzenia kopii zapasowych. Ułatwia planowanie rozwoju pojemności infrastruktury (capacity planning) poprzez wizualizację trendów przyrostów objętości kopii zapasowych.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Stały monitoring heterogenicznego środowiska ochrony danych oraz wgląd w cały proces archiwizacji
 • Identyfikacja błędnych konfiguracji, obniżonej wydajności i anomali zanim doprowadzą one do awarii
 • Optymalizacja wydajność środowiska archiwizacyjnego poprzez wgląd w przepustowość urządzeń, czas trwania oraz inne parametry związane z procesem tworzenia kopii zapasowych
 • Uproszczenie planowanie pojemności infrastruktury pamięci masowej dzięki możliwości wizualizacji tendencji archiwizacyjnych i planu przyszłych inwestycji
 • Automatyzacja procesu zgodności kopii zapasowych, uproszczenie definicji SLA, monitoring i generowanie karty wyników
 • Pełen wgląd w stan wszystkich mediów archiwizacyjnych w środowisku ochrony danych

 « powrót do listy

Nasi klienci