SYSTEMY ZARZĄDZANIA IT Odwiedź nasz sklep

Oprogramowanie Zarządzające« powrót do listy

Monitoring Pracy Sieci LAN/WAN

   

SolarWinds Orion Network Performance Monitor

Okręt flagowy firmy SolarWinds, oprogramowanie służące do kompleksowego monitoringu wydajności pracy sieci. Skalowalność rozwiązania pozwala na zastosowanie pakietu NPM zarówno w małych, jak i dużych, korporacyjnych sieciach. Orion NPM monitoruje oraz analizuje w czasie rzeczywistym wydajność pracy routerów, przełączników, punktów dostępowych sieci bezprzewodowych, serwerów oraz innych urządzeń obsługujących SNMP. Jest w stanie również monitorować wirtualne środowisko serwerowe VMWare oraz przełączniki Cisco Nexus 1000V.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Monitoring i szczegółowa analiza w czasie rzeczywistym wydajności sieci oraz statystyk urządzeń sieciowych - routerów, przełączników, bezprzewodowych punktów dostępowych, serwerów oraz innych urządzeń współpracuyjących z SNMP
 • Monitoring serwerów VMWare oraz automatyczne śledzenie wydajności maszyn wirtualnych (za pomocą vCenter)
 • Monitoring zwirtualizowanych przełączników Cisco Nexus 1000V
 • Monitoring oraz analiza w czasie rzeczywistym wydajności wirtualnej sieci VSAN oraz przełączników Fiber Channel
 • Uproszczenie zarządzania komponentami Cisco UCS (Unified Computing System)
 • Szybki podgląd stanu najważniejszych usług IT
 • Tworzenie alarmów poprzez uruchomienie zaawansowanych zalażności w sieci - stanu, zdarzeń czy statusu urządzeń
 • Okresowy skaning sieć w poszukiwaniu zmian, informuje o nowo podłączonych urządzeniach, aktualizuje mapę sieci oraz automatycznie wyświetla połączenia między urządzeniami
 • Dynamiczna obrazowa mapa sieci pozwalająca na śledzenie statystyk wydajności w czasie rzeczywistym
 • Prosty i intuicyjny interfejs - SolarWinds LUCID
 • Podgląd szczegółowych informacji systemowych o urządzeniach sieciowych, serwerach, maszynach wirtualnych oraz przełączników Fiber Channel znajdujących się w sieci
 • Szeroka gama gotowych szablonów raportów pozwala na przejrzysty podgląd statusu oraz kondycji urządzeń pracujących w serwerowni oraz całej sieci
 • Łatwy export danych o wydajności sieci do formatu PDF
 • Ogromna skalowalność rozwiązania poprzez zastosowanie dodatkowcyh silników zbierających dane, serwerów webowych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności poprzez dodatkowe instalację serwerów Failover Engine
 • Rozbudowa o dodatkowe moduły: analiza ruchu w sieci NetFlow, Monitoring IP SLA, zarządzanie adresacją IP, zarządzanie konfiguracjami urządzeń
 • Łatwa instalacja oraz konfiguracja
 • Wykorzystanie istniejących kont użytkowników w Mictosoft Active Directory do logowania się Orion NPM
 • Ulepszona współpraca z urządzeniami sieciowymi Juniper Networks oraz HP ProCurve (New)
 • Ulepszona współpraca z protokołem WMI Polling, dzięki czemu możliwe jest pobieranie statystyk o stanie procesora CPU, pamięci oraz dysków (New)
 
 

SolarWinds Orion IP SLA Manager - Moduł do NPM

Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy wydajności pracy routerów brzegowych oraz sieci WAN. Pozwala na monitorowanie pracy kluczowych aplikacji WAN`owych poprzez analizę protokołów sieciowych (DNS, FTP, HTTP, TCP, UDP). Pozwala również na śledzenie połączeń głosowych VoIP.

 

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Monitoring wydajności sieci WAN przy użyciu technologii IP SLA (wbudowanej w routery CISCO)
 • Wizualizacja wydajności sieci na szczegółowej mapie graficznej
 • Wykrywanie i automatyczna konfiguracja urządzeń współpracujących z protokołem Cisco IP SLA
 • Szybki podgląd wydajności sieci WAN w celu określenia jej wpływu na kluczowe aplikacje
 • Moduł do centralnej konsoli dający podgląd wydajności najważniejszych sieci WAN - TOP 10 IP SLA
 • Monitoring wydajności usługi VoIP - w tym MOS, jitter, opóźnienia oraz utraconych pakietów

 

 

 

SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyser - Moduł do NPM

Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy ruchu w sieci, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie znaleźć tzw. wąskie gardło lub przyczynę zapychania sieci. Dokładnie generowane raporty są w stanie wskazać nam konkretnego użytkownika, aplikację czy adres IP, który generuje największy ruch w sieci.

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Identyfikacja użytkownika, aplikacji czy protokołu, który generuje największy ruch w sieci oraz wyświetlenie jego numeru IP
 • Monitoring ruchu w sieci poprzez przechwytywanie przepływu danych z urządzeń sieciowych, w tym Cisco NetFlow v5 oraz v9, Juniper J-Flow, IPFIX oraz sFlow
 • Mapowanie ruchu przychodzącego z wyznaczonych portów, adresów IP żródła, docelowych adresów IP a nawet protokołów na aplikacje o łatwych do rozpoznania nazwach
 • Natychmiastowe generowanie alarmu w razie przekroczenia zadanej wielkości wykorzystania łącza wraz z listą największych generatorów ruchu
 • Monitoring typu CBQoS (Class-Based Quality of Service), w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji polityki priorytetyzacji ruchu w sieci
 • Doskonały podgląd graficzny poszczególnych elementów sieci, pozwalający na szczegółową analizę ruchu w danym segmencie
 • Proste generowanie raportów
 • Pełna integracja z Orion NPM oraz Orion NCM w znacznym stopniu ułatwia identyfikację awarii czy problemu z wydajnością czy konfiguracją urządzeń

 

 

SolarWinds Orion Network Configuration Manager

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do zarządzania plikami konfiguracyjnymi sieci oraz monitoruje zmiany dokonywane w tych plikach. Nawet najmniejsza modyfikacja w konfiguracji urządzenia sieciowego jest odnotowywana, a w razie problemu, może zostać odtworzona z kopii zapasowej.

 

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Jednoczesna modyfikacja konfiguracji, aktualizacja ACL oraz blokowanie adresów sieciowych MAC w wielu urządzeniach
 • Powiadamianie w czasie rzeczywistym o zmianach w konfiguracji sieci zapewnia ochronę przed nieupoważnionymi, nieplanowanymi lub błędnymi zmianami
 • Prosty interfejs wprowadzania zmian w szablonach plików konfiguracyjnych
 • Integracja danych Orion NCM z alertami Orion NPM, dzięki czemu uzyskujemy dane o ostatnio zmodyfikowanych konfiguracjach oraz możliwość odtworzenia pierwotnej wersji z kopii zapasowej
 • Wykrywanie naruszeń zasad polityki konfiguracji w celu zapewnienia zgodności z normami firmowymi
 • Minimalizacja potencjalnych błędów składni w konfiguracji poprzez wcześniejsze sprawdzenie jej zgodności z utworzonymi zasadami
 • Szybkie rozwiązywanie problemów z siecią z natychmiastowym wglądem w związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędami w konfiguracjach urządzeń a wydajnością pracy sieci
 • Automatyczne planowanie kopii zapasowych konfiguracji wszystkich urządzeń w sieci
 • Tworzenie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych: startowych, aktualnie pracujących oraz niestandardowych
 • Możliwość tworzenia dowolnych typów plików konfiguracyjnych i używania ich do testowania różnych ustawień konfiguracji
 • Natychmiastowa inwentaryzacja urządzeń sieciowych łącznie z raportami zawierającycmi takie dane jak np. numery seryjne
 • Pełna obsługa IPv6
 • Pełne wsparcie dla funkcji zarządzania energią Cisco EnergyWise oraz aktywowanie tychże zasad na obsługujących je urządzeniach
 • Istotniejsze zmiany konfiguracyjne wymagają zatwierdzenia, zanim zostaną wprowadzone (New)

 

 

SolarWinds Orion IP Address Manager

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do scentralizowania zarządzania adresacją IP. Periodycznie skanuje sieć odpytując serwery DHCP - Cisco IOS oraz Microsoft - w celu wykrycia potencjalnych konfliktów czy zwolnienia nieużywanych adresów. Zebrane dane przedstawiane są w formie raportów np. % wykorzystania danej puli adresów IP.

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Zarządzanie całą adresacją IP z poziomu intuicyjnej konsoli webowej
 • Chroni podsieci oraz zdefiniowane zakresy w DHCP (DHCP Scopes) przed nadmiernymi zgłoszeniami o alarmach
 • Okresowo skanuje serwery DHCP, Cisco IOS oraz Microsoft DHCP, pod kątem zmian w adresacji IP
 • Tworzenie podsieci IPv6, w celu migracji do adresacji IPv6
 • Tworzenie, planowanie oraz współdzielenie raportów ukazujących procentowe wykorzystanie adresacji IP
 • Koordynacja dostępu całego zespołu do zmian w adresacji IP
 • Pełna historia zmian numerów IP urządzeń w sieci, dzięki czemu w prosty sposób można śledzić historię zmian
 • Skanowanie i śledzenie nieużywanych adresów IP, w celu ich zwolnienie
 • Łatwa identyfikacji "martwych" numerów IP, które nie odpowiadają
 • Pełna integracja z Orion NPM, dzięki czemu uzyskamy kompleksowy obraz stanu naszej sieci

 

 

SolarWinds User Device Tracker

Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do szybkiego wyszukiwania urządzeń w sieci. Urządzenia możemy wyszukiwać poprzez jego adres IP, nazwę hosta czy adres MAC. Jeśli dane urządzenie nie jest aktualnie podłączone do sieci, to korzystając z danych historycznych UDT pokazuje jego ostatnie znane położenie.

 

 

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Możliwość wyśledzenia bieżącej lokalizacji urządzenia, poprzez szukanie adresu IP, nazwie hosta, adresu MAC
 • Łatwy i prosty sposób zlokalizowania urządzenia
 • Możliwość znalezienia dostępnych portów sieciowych
 • Bardzo szybka reakcja na pojawienie się zagrożeń związanych z pracą sieci
 • Możliwość śledzenia historii wcześniejszych lokalizacji danego urządzenia
 • Informacja o ostatniej znanej lokalizacji rozłączonego urządzenia
 • Informacja o przełącznikach pracujących prawie ze 100 % obciążeniem
 • Podgląd poszczególnych portów w przełącznikach, możliwość odzyskania nieużywanych portów

 

 

SolarWinds Log and Event Manager

 

Podstawowa Funkcjonalność

 • Monitoring w czasie rzeczywistym (juz w pamięci) korelacji zdarzeń w całej infrastrukturze
 • Wykorzystanie nieliniowych korelacji zdarzeń, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia reguł dla każdej zarządającej permutacji
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów z wydajnością dzięki zrozumieniu relacji pomiędzy różnymi typami aktywności używających wielu korelacji zdarzeń
 • Wizualizacja (drzewko, histogram, wykres bąbelkowy) wyników wyszukiwania, dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu korzystającego z  techniki przeciągnij i upuść (drag-and-drop)
 • Szybka analiza zdarzenia (zaraz po jego wystąpieniu) przy pomocy wyszukiwarki niestandardowych/niespotykanych/nietypowych alarmów
 • Obsługa krytycznych problemów poprzez automatyczne czynności jak kwarantanna zainfekowanych maszyn, blokowanie adresu IP, wyłączenie kont użytkowników, zabicie nieautoryzowanego procesu czy ponowne uruchomienie usługi
 • Bogata biblioteka gotowych szablonów "Aktywnych Odpowiedzi" w przypadku pojawienia się kwestii operacyjnych oraz szybkiego uruchomienia proaktrywnej ochrony środowiska IT
 • Generowanie raportów zgodności z ponad 300 wbudowanych szablonów spełniających wymagania: PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP, HIPAA
 • Możliwość szybkiego dostosowania szablonu raportu do własnych potrzeb
 • Ochrona poufnych danych zgodnie z polityką bezpieczeństwa - zapobieganie podłączania urządzeń USB lub natychmiastowe odłączenie takiego urządzenia w przypadku jego wykrycia
 • Śledzenie aktywności urządzeń USB w czasie rzeczywistym, w tym monitorowania plików oraz procesów dostępnych dla tych urządzeń
 • Szybka kompresja starszych logów. Doskonały stopień kompresji, nawet 60:1, pozwala na znaczne ogranicznie objętości przechowywywanych danych
 • Prosta i szybka instalacja oraz wdrożenie wirtualnego urządzenia
 • Eliminacja problemów z konfiguracją baz danych, serwerów czy systemów operacyjnych
 • Centralna konsola pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym logów oraz zdarzeń pojawiających się w sieci
 • Łatwy w użyciu interfejs (drag-and-drop) pozwala na szybkie podejmowanie akcji, tworzenie zasad, przeglądania danych, dzięki czemu nie musimy uczyć się skomplikowanego języka zapytań

 « powrót do listy

Nasi klienci