SYSTEMY ZARZĄDZANIA IT Odwiedź nasz sklep

Oprogramowanie Zarządzające« powrót do listy

Inwentaryzacja, Wizualizacja, Zarządzanie oraz Planowanie CPD

   

Raritan dcTrack to oprogramowanie klasy DCIM (Data Center Infrastructure Management) służące do inwentaryzacji, wizualizacji i zarządzania aktywami infrastruktury IT oraz wyposażenia w serwerowni. Umożliwia wizualizację zarówno fizycznych jak i logicznych połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, a także interakcji między okablowaniem strukturalnym, siecią zasilającą i systemem chłodzenia.

dcTrack według założeń producenta może stanowić atrakcyjną alternatywę dla powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych oraz diagramów Microsoft Viso, które bardzo często służą do przechowywania informacji o urządzeniach znajdujących się w serwerowni. Aktualizacja tych danych jest jednak bardzo czasochłonna i z tego właśnie powodu jest raczej rzadko wykonywana.
 

   

Dane gromadzone przez dcTrack nie mają charakteru statycznego (tylko z kart katalogowych urządzeń znajdujących się w bibliotece obiektów), lecz są w na bieżąco aktualizowane. Dzięki pełnej współpracy z urządzeniami typu iPDU, UPS czy CRAC uzyskujemy dane o zużyciu energii oraz parametrach środowiskowych takich jak temperatura czy wilgotność w poszczególnych szafach RACK. Dane te pozwalają na utrzymanie aktualnej dokumentacji stanu faktycznego zasobów infrastruktury IT.

Rozbudowane funkcje wizualizacji typu end-to-end pozwalają na bardzo szybkie i dokładne prześledzenie pełnego łańcucha połączeń (zarówno sieciowych jak i zasilających) wraz z wszystkimi etapami pośrednimi. Dodatkowo pozwalają na łatwą kontrolę poziomu wypełnienia szaf Rack.

Kontrolowane procesy wprowadzania zmian np. dodanie nowej szafy RACK lub nowego urządzenia w szafie, pozwalają na automatyzację procedur i uproszenie wielu codziennych zadań działu IT. Zbierane dane historyczne zwiększają bezpieczeństwo oraz pozwalają na generowanie raportów, dzięki którym w łatwy sposób możemy odnaleźć źródło ewentualnych błędów czy poznać dokładne i aktualne dane o zasobach i stanie serwerowni.
 
Oprogramowanie Raritan dcTrack dostępne jest w dwóch wersjach:

 • Jako wirtualna maszyna VMware - Virtual Appliance
 • Jako urządzenie fizyczne - Hardware Appliance

 

   

Inteligentne zarządzanie i planowanie przestrzeni (Capacity Management):

 • Wizualizacja zajętej oraz dostępnej przestrzeni w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Wizualizacja zajętych oraz dostępnych zasobów (sieć i energia) w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Wyszukiwanie, dodawanie oraz rezerwacja miejsca oraz zasobów (sieć i energia) dla nowych urządzeń IT

 
Zarządzanie zmianami (Change Management):
 

 • Standaryzacja Procedur (Workflow) związanych z dodawaniem, usuwaniem oraz modyfikacją urządzeń IT
 • Hierarchia, zatwierdzanie oraz status uruchomionych procedur
 • Dostępne API do integracji z zewnętrznymi systemami CMDB (Configuration Management DataBase)

 
Zarządzanie zasobami (Asset Management):

 • Szybkie wyszukiwanie i lokalizowanie zasobów - szaf, serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
 • Wizualizacja pełnego łańcucha połączeń - sieć i zasilanie
 • Wizualizacja zależności fizycznych i logicznych pomiędzy zasobami
 • Możliwość integracji z systemem inteligentnego śledzenia zasobów Raritan AMS/AMT

 
Wizualizacja zasobów:
 

 • Wizualizacja widoku serwerowni (rzut z góry) - rysunki przygotowane w AutoCAD oraz Visio
 • Wizualizacja dokładnego łańcucha połączeń end-to-end - sieć oraz zasilanie
 • Wizualizacja przestrzeni w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Widok urządzeń w szafach RACK - przód/tył, widok rzędów szaf RACK

 

   

Główne funkcje i korzyści:

 • Pulpit - Dashboard
  Zegary, grafy i wykresy kołowe pokazują aktualne informacje o wykorzystaniu zasilania, chłodzenia oraz wolnych zasobach
 • Auto Discovery
  Automatyczne wykrywanie producenta i modeli urządzeń w znacznym stopniu skraca i ułatwia dodawanie czy modyfikację zasobu
 • Import danych
  Funkcja umożliwiająca szybkie wprowadzenie danych np. z arkuszy kalkulacyjnych
 • Szczegółowe informacje o zasobie
  Wszystkie informacje przedstawiane są w czytelnej formie tekstowej bądź wizualnej
 • Wirtualizacja
  Hosty systemów wirtualnych zawierające informację o uruchomionych klastrach maszynach wirtualnych
 • Obsługa serwerów kasetowych BLADE
  Wizualizowane są zarówno serwery jak i obudowy (Chasiss)
 • Biblioteka urządzeń
  Aktualizowana raz na miesiąc, zawiera ponad 30 tys. urządzeń od ponad 450 różnych producentów
 • Połączenia sieciowe
  Dokładna wizualizacja połączeń sieciowych z uwzględnieniem sieci strukturalnych
 • Odczyt zużycia energii
  Współpraca z listwami zasilającymi iPDU oraz zasilaczami awaryjnymi UPS umożliwia dokładne określenie poziomu poboru prądu przez poszczególne urządzenia jak i całą serwerownię
 • Zarządzanie łańcuchem połączeń sieciowych
  Dokładne śledzenie trasy okablowania od serwera do przełącznika końcowego z określeniem konkretnie wykorzystanych portów na każdym węźle
 • Zarządzanie łańcuchem zasilania
  Dokładne śledzenie trasy połączeń zasilania od serwera do centralnego zasilacza awaryjnego UPS
 • Standaryzacja Procedur (Workflow)
  Tworzenie zleceń (zadań), zatwierdzanie i ich weryfikacja na każdym etapie
 • Dostępne API
  Umożliwia integracje z oprogramowaniem firm trzecich
 • Dokładne analizy i raporty
  Duża ilość predefiniowanych raportów dostarcza szczegółowych informacji o działaniu serwerowni
 • Własne raporty
  Współpraca z oprogramowaniem typu Crystal Reports umożliwia dostosowanie raportów do własnych wewnętrznych potrzeb
 • Wizualizacja Data Center
  Wizualizacja podłogi serwerowni (rzut z góry), zawartości poszczególnych szaf RACK oraz dokładnej ścieżki połączeń sieciowych i zasilania
 • Własne rysunki
  System pozwala na import własnych rysunków lub zdjęć i zmapowanie ich z istniejącymi już obiektami

 

 « powrót do listy

Nasi klienci