SYSTEMY ZARZĄDZANIA IT Odwiedź nasz sklep

DCIM« powrót do listy

Oprogramowanie - Data Center Infrastructure Management

 

DCIM (Zarządzanie Infrastrukturą Serwerowni), to nowa klasa oprogramowania-systemu gromadzącego i zarządzającego danymi o aktywach infrastruktury IT w serwerowni, ich użyciu oraz stanie operacyjnym. Analiza zebranych danych pozwala na sprawniejsze zarządzanie zasobami (Asset Management), zmianami (Change Management) oraz dokładne zarządzanie i planowanie przestrzeni (Capacity Management), co w rezultacie przekłada się na optymalizację pracy całej serwerowni.

   

Raritan dcTrack

Raritan dcTrack to oprogramowanie klasy DCIM (Data Center Infrastructure Management) służące do inwentaryzacji, wizualizacji i zarządzania aktywami infrastruktury IT oraz wyposażenia w serwerowni. Umożliwia wizualizację zarówno fizycznych jak i logicznych połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, a także interakcji między okablowaniem strukturalnym, siecią zasilającą i systemem chłodzenia.

dcTrack według założeń producenta może stanowić atrakcyjną alternatywę dla powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych oraz diagramów Microsoft Viso, które bardzo często służą do przechowywania informacji o urządzeniach znajdujących się w serwerowni. Aktualizacja tych danych jest jednak bardzo czasochłonna i z tego właśnie powodu jest raczej rzadko wykonywana.

 

Dane gromadzone przez dcTrack nie mają charakteru statycznego (tylko z kart katalogowych urządzeń znajdujących się w bibliotece obiektów), lecz są w na bieżąco aktualizowane. Dzięki pełnej współpracy z urządzeniami typu iPDU, UPS czy CRAC uzyskujemy dane o zużyciu energii oraz parametrach środowiskowych takich jak temperatura czy wilgotność w poszczególnych szafach RACK. Dane te pozwalają na utrzymanie aktualnej dokumentacji stanu faktycznego zasobów infrastruktury IT.

Rozbudowane funkcje wizualizacji typu end-to-end pozwalają na bardzo szybkie i dokładne prześledzenie pełnego łańcucha połączeń (zarówno sieciowych jak i zasilających) wraz z wszystkimi etapami pośrednimi. Dodatkowo pozwalają na łatwą kontrolę poziomu wypełnienia szaf Rack.

Kontrolowane procesy wprowadzania zmian np. dodanie nowej szafy RACK lub nowego urządzenia w szafie, pozwalają na automatyzację procedur i uproszenie wielu codziennych zadań działu IT. Zbierane dane historyczne zwiększają bezpieczeństwo oraz pozwalają na generowanie raportów, dzięki którym w łatwy sposób możemy odnaleźć źródło ewentualnych błędów czy poznać dokładne i aktualne dane o zasobach i stanie serwerowni.
 
Oprogramowanie Raritan dcTrack dostępne jest w dwóch wersjach:

 • Jako wirtualna maszyna VMware - Virtual Appliance
 • Jako urządzenie fizyczne - Hardware Appliance

 

 

Inteligentne zarządzanie i planowanie przestrzeni (Capacity Management):

 • Wizualizacja zajętej oraz dostępnej przestrzeni w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Wizualizacja zajętych oraz dostępnych zasobów (sieć i energia) w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Wyszukiwanie, dodawanie oraz rezerwacja miejsca oraz zasobów (sieć i energia) dla nowych urządzeń IT

 
Zarządzanie zmianami (Change Management):
 

 • Standaryzacja Procedur (Workflow) związanych z dodawaniem, usuwaniem oraz modyfikacją urządzeń IT
 • Hierarchia, zatwierdzanie oraz status uruchomionych procedur
 • Dostępne API do integracji z zewnętrznymi systemami CMDB (Configuration Management DataBase)

 
Zarządzanie zasobami (Asset Management):

 • Szybkie wyszukiwanie i lokalizowanie zasobów - szaf, serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
 • Wizualizacja pełnego łańcucha połączeń - sieć i zasilanie
 • Wizualizacja zależności fizycznych i logicznych pomiędzy zasobami
 • Możliwość integracji z systemem inteligentnego śledzenia zasobów Raritan AMS/AMT

 
Wizualizacja zasobów:
 

 • Wizualizacja widoku serwerowni (rzut z góry) - rysunki przygotowane w AutoCAD oraz Visio
 • Wizualizacja dokładnego łańcucha połączeń end-to-end - sieć oraz zasilanie
 • Wizualizacja przestrzeni w serwerowni oraz w poszczególnych szafach RACK
 • Widok urządzeń w szafach RACK - przód/tył, widok rzędów szaf RACK

 

 

Główne funkcje i korzyści:

 • Pulpit - Dashboard
  Zegary, grafy i wykresy kołowe pokazują aktualne informacje o wykorzystaniu zasilania, chłodzenia oraz wolnych zasobach
 • Auto Discovery
  Automatyczne wykrywanie producenta i modeli urządzeń w znacznym stopniu skraca i ułatwia dodawanie czy modyfikację zasobu
 • Import danych
  Funkcja umożliwiająca szybkie wprowadzenie danych np. z arkuszy kalkulacyjnych
 • Szczegółowe informacje o zasobie
  Wszystkie informacje przedstawiane są w czytelnej formie tekstowej bądź wizualnej
 • Wirtualizacja
  Hosty systemów wirtualnych zawierające informację o uruchomionych klastrach maszynach wirtualnych
 • Obsługa serwerów kasetowych BLADE
  Wizualizowane są zarówno serwery jak i obudowy (Chasiss)
 • Biblioteka urządzeń
  Aktualizowana raz na miesiąc, zawiera ponad 30 tys. urządzeń od ponad 450 różnych producentów
 • Połączenia sieciowe
  Dokładna wizualizacja połączeń sieciowych z uwzględnieniem sieci strukturalnych
 • Odczyt zużycia energii
  Współpraca z listwami zasilającymi iPDU oraz zasilaczami awaryjnymi UPS umożliwia dokładne określenie poziomu poboru prądu przez poszczególne urządzenia jak i całą serwerownię
 • Zarządzanie łańcuchem połączeń sieciowych
  Dokładne śledzenie trasy okablowania od serwera do przełącznika końcowego z określeniem konkretnie wykorzystanych portów na każdym węźle
 • Zarządzanie łańcuchem zasilania
  Dokładne śledzenie trasy połączeń zasilania od serwera do centralnego zasilacza awaryjnego UPS
 • Standaryzacja Procedur (Workflow)
  Tworzenie zleceń (zadań), zatwierdzanie i ich weryfikacja na każdym etapie
 • Dostępne API
  Umożliwia integracje z oprogramowaniem firm trzecich
 • Dokładne analizy i raporty
  Duża ilość predefiniowanych raportów dostarcza szczegółowych informacji o działaniu serwerowni
 • Własne raporty
  Współpraca z oprogramowaniem typu Crystal Reports umożliwia dostosowanie raportów do własnych wewnętrznych potrzeb
 • Wizualizacja Data Center
  Wizualizacja podłogi serwerowni (rzut z góry), zawartości poszczególnych szaf RACK oraz dokładnej ścieżki połączeń sieciowych i zasilania
 • Własne rysunki
  System pozwala na import własnych rysunków lub zdjęć i zmapowanie ich z istniejącymi już obiektami

 

 

Raritan Power IQ

Raritan Power IQ to rozwiązanie pozwalające na scentralizowanie monitoringu i zarządzania zasilaniem wszystkich elementów infrastruktury IT znajdujących się w serwerowni. Dodatkowo umożliwia również monitoring parametrów środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność, woda czy przepływ powietrza.

Power IQ jest doskonałym narzędziem analitycznym, gdyż pozwala na gromadzenie i analizę danych historycznych, dzięki czemu osoby zarządzające serwerownią mogą odpowiednio wcześniej uzyskać informacje o trendach, potencjalnych stanach alarmowych i w łatwy sposób zidentyfikować słabsze punkty infrastruktury IT. Dokładne raporty i wykresy pozwalają na bardzo skuteczne zarządzanie i ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Jedną z unikalnych cech Power IQ jest tzw. Vendor-Agnostic, czyli możliwość współpracy z rozwiązaniami firm konkurencyjnych. Oprogramowanie może współpracować z produktami APC, Avocent, Baytech, Eaton, Geist, Knurr, Liebert, Rittal czy Server Tech.
 
Oprogramowanie Raritan Power IQ dostępne jest w dwóch wersjach:

 • Jako wirtualna maszyna VMware - Virtual Appliance
 • Jako urządzenie fizyczne - Hardware Appliance

 

 

Główne zastosowania:

 • Pełny monitoring i zarządzanie zasilaniem w serwerowni - od pojedynczego gniazda, poprzez listwy iPDU aż po systemy zasilania awaryjnego UPS
 • Pełny monitoring i zarządzanie parametrami środowiskowymi - temperatura, wilgotność, woda, przepływ powietrza, detekcja otwartych drzwi (contact closure)
 • Tworzenie raportów i dokładna analiza danych dotyczących zużycia energii, kosztów energii, zmian temperatury i wilgotności, obciążenia sieci elektrycznej i wydzielane ilości dwutlenku węgla (CO2)

 
Główne korzyści:

 • Możliwość współpracy z dowolnym urządzeniem komunikującym się za pomocą SNMP
 • Prosty w obsłudze i funkcjonalny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową
 • W pełni konfigurowalny pulpit użytkownika pokazujący aktualne wskaźniki wykorzystania dostępnej energii oraz prognozy obciążenia sieci elektrycznej
 • Ogromne możliwości związane z zarządzaniem, monitoringiem oraz analizą danych historycznych
 • Zaawansowane możliwości raportowania i wyznaczania trendów wszelkich parametrów związanych z zasilaniem i poborem mocy
 • Możliwość generowania raportów kosztów energii związanych z utrzymaniem poszczególnych elementów infrastruktury IT - od pojedynczego urządzenia w szafie RACK po całe Data Center
 • Pełna dowolność w grupowaniu pojedynczych gniazd jak i całych inteligentnych listew zasilających iPDU
 • W pełni konfigurowalny interwał czasowy zbierania informacji z listew iPDU oraz czujników środowiskowych
 • Możliwość tworzenia własnych harmonogramów "akcji" związanych z włączaniem/wyłączaniem zasilania gniazd czy grup gniazd
 • Możliwość tworzenia własnych schematów "zachowań" związanych z obciążeniem pojedynczego gniazda czy całej listwy iPDU
 • Możliwość uruchomienia skryptów wyłączających serwery podłączone do listew iPDU - Graceful Shutdown
 • Możliwość uruchomienia symulacji oszczędności zużycia energii np. po podniesieniu temperatury w serwerowni czy wyłączeniu (usunięciu) poszczególnych urządzeń IT
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa rozwiązania - autentykacja, wygasające sesje, filtracja adresów IP
 • Możliwość integracji z istniejącymi już systemami raportowania (Interfejs ODBC)
 • Możliwość tworzenia tzw. "Śladu Węglowego" - pełna dokumentacja wytwarzania dwutlenku węgla CO2
 • Współpraca z urządzaniami wszystkich liczących się producentów inteligentnych listew zasilających iPDU:
  APC, Avocent, Baytech, Control Solutions, CyberSwitching, Cyclades, Eaton, FieldServer, Geist, HP, Knurr, Liebert, MRV, Netbotz, Rittal, Server Tech, Sinetica, Tripp-Lite

 

 « powrót do listy

Nasi klienci