Oprogramowanie dla IT

Dobry soft to podstawa efektywnego zarządzania infrastrukturą fizyczną. Zaawansowane oprogramowanie pozwala nie tylko skutecznie projektować, mierzyć, monitorować i zarządzać infrastrukturą IT, ale także świadomie podejmować decyzje oraz obniżać koszty przedsiębiorstwa. Istnieje wiele dedykowanych rozwiązań – sprawdź, jakim zaufaliśmy szczególnie.
Oprogramowanie dobieramy w oparciu
o rozwiązania producentów, m.in.:
Poznaj konkretne produkty:
SolarWinds Orion Network Performance Monitor
Okręt flagowy firmy SolarWinds, oprogramowanie służące do kompleksowego monitoringu wydajności pracy sieci. Skalowalność rozwiązania pozwala na zastosowanie pakietu NPM zarówno w małych, jak i dużych, korporacyjnych sieciach.
Zapytaj o rozwiązanie
SolarWinds® Orion IP SLA Manager
Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy wydajności pracy routerów brzegowych oraz sieci WAN. Pozwala na monitorowanie pracy kluczowych aplikacji WAN`owych poprzez analizę protokołów sieciowych (DNS, FTP, HTTP, TCP, UDP). Pozwala również na śledzenie połączeń głosowych VoIP.
Zapytaj o rozwiązanie
SolarWinds® Orion NetFlow Traffic Analyser
Oprogramowanie to jest dodatkowym modułem zwiększającym funkcjonalność pakietu Orion NPM. Służy do analizy ruchu w sieci, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie znaleźć tzw. wąskie gardło lub przyczynę zapychania się sieci. Dokładnie generowane raporty są w stanie wskazać nam konkretnego użytkownika, aplikację czy adres IP, który generuje największy ruch w sieci.
Zapytaj o rozwiązanie
SolarWinds® Orion IP Address Manager
Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do scentralizowania zarządzania adresacją IP. Periodycznie skanuje sieć odpytując serwery DHCP – Cisco IOS oraz Microsoft – w celu wykrycia potencjalnych konfliktów czy zwolnienia nieużywanych adresów. Zebrane dane przedstawiane są w formie raportów np. % wykorzystania danej puli adresów IP.
Zapytaj o rozwiązanie
SolarWinds® User Device Tracker
Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Orion NPM. Służy do szybkiego wyszukiwania urządzeń w sieci. Urządzenia możemy wyszukiwać poprzez jego adres IP, nazwę hosta czy adres MAC. Jeśli dane urządzenie nie jest aktualnie podłączone do sieci, to korzystając z danych historycznych UDT pokazuje jego ostatnie znane położenie.
Zapytaj o rozwiązanie
SolarWinds® Log and Event Manager
Monitoring w czasie rzeczywistym (już w pamięci) korelacji zdarzeń w całej infrastrukturze, wykorzystanie nieliniowych korelacji zdarzeń, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia reguł dla każdej zarządzającej permutacji, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów z wydajnością, dzięki zrozumieniu relacji pomiędzy różnymi typami aktywności używających wielu korelacji zdarzeń.
Zapytaj o rozwiązanie
Sunbird dcTrack®
Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą Data Center (DCIM), które jest łatwe, szybkie i kompletne.
Zapytaj o rozwiązanie
Oprogramowanie
Vertiv™ Environet™ Alert
Oprogramowanie zapewnia firmom rozwiązanie do monitorowania obiektów o znaczeniu krytycznym, które jest przystępne cenowo i łatwe w użyciu. To rozwiązanie zapewnia doskonałe możliwości monitorowania, ostrzegania, wyznaczania trendów i organizacji danych dla firm z takich branż, jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, administracja i inne, pomagając im chronić i rozwijać działalność. Klienci otrzymują monitorowanie, alerty i trendy.
Zapytaj o rozwiązanie
Oprogramowanie
Avocent® DSView
DSView umożliwia bezpieczną centralizację oraz ujednolicenie zdalnego dostępu i zarządzania całą infrastrukturą IT. Idealnie integruje się z już istniejącą polityką bezpieczeństwa w firmie – systemami AAA (Authencication, Authorization, Accounting). Dla Administratorów stanowi bramę dostępową do odpowiednich zasobów infrastruktury informatycznej firmy (Single Sign On).
Zapytaj o rozwiązanie
Raritan® Power IQ®
Power IQ® dostarcza informacji i elementów sterujących potrzebnych do pełnego wykorzystania istniejącej infrastruktury zasilania, jednocześnie ostrzegając o problemach, zanim spowodują przestoje. Power IQ można wdrożyć jako samodzielne rozwiązanie do monitorowania DCIM lub z oprogramowaniem operacyjnym DCIM firmy Sunbird – dcTrack®, aby zapewnić pełne zarządzanie zasobami i zmianami.
Zapytaj o rozwiązanie
Raritan® CommandCenter
CommandCenter® Secure Gateway (CC-SG) firmy Raritan to łatwe do wdrożenia urządzenie typu plug-and-play, które zapewnia administratorom IT i kierownikom laboratoriów bezpieczny, pojedynczy punkt zdalnego dostępu i kontroli. Konsoliduje wiele technologii zdalnego dostępu, w tym przełączniki Dominion® KVM-over-IP i serwery konsoli szeregowej, jednostki PDU Raritan PX czy procesory serwisowe.
Zapytaj o rozwiązanie
WhatsUp® Gold
Oprogramowanie do efektywnego zarządzania siecią. Jego funkcje to m.in. wykrywanie sieci (identyfikuje wszystkie urządzenia w sieci, w tym routery, przełączniki, serwery, punkty dostępowe i in.), automatyczne generowanie map sieciowych, monitoring bezprzewodowych kontrolerów LAN, punktów dostępowych, serwerów, urządzeń pamięci masowej, drukarek i in., stały monitoring dostępności i wydajności infrastruktury, automatyczne odkrywanie, mapowanie i monitoring środowiska chmurowego oraz aplikacji. A to tylko nieliczne z jego imponujących możliwości!
Zapytaj o rozwiązanie
Potrzebujesz wsparcia w doborze najlepszego oprogramowania IT?
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.
Skontaktuj się
Kompetencje potwierdzone satysfakcją Klientów

Pin It on Pinterest